افزودن اکانت اینستاگرام

جهت درج اکانت اینستاگرام در سامانه دستیار اینستاگرام از منوی سمت چپ گزینه اکانت های اینستاگرام را انتخاب نموده و سپس مطابق مطابق تصویر بعدی با گزینه اضافه کردن اقدام به افزودن اکانت خود نمائید.

پس افزودن حساب ایسنتاگرام اکانت شما به حساب ها مانند تصویر زیر اضافه خواهد شد.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است